Fasády z lícového zdiva TERCA

V dnešní rychlé době se stále více lidí snaží nezapadnout do určité uniformity, která občas provází trendy ve stravování, módě, spotřebním průmyslu nebo pracovním stylu.

Proto vzniká potřeba odlišit se alespoň něčím od svého souseda, kolegy či kamaráda. Jednou z takových možností může být i stavba rodinného domu, který se stává nejen útočištěm, ale také výkladní skříní a charakteristikou každého z nás.

Nejviditelnějším takový odlišovacím prvkem bývá fasáda každého domu, jejíž barva nebo styl může  vyjadřovat nálady a pocity jejich majitele směrem k blízkému okolí.

Firma Wienerberger v tomto směru nabízí formou lícových cihel vlastní produkce jedinečné možnosti, které dokážou každému domu vtisknout moderní, přirozený a zároveň nezaměnitelný vzhled. Je to sice specifický prvek, jehož použití je potřeba důkladně zvážit a propočítat, finální řešení však dokáže potěšit každého, kdo se jednou pro tento typ fasády rozhodl.

Lícové zdivo se vyrábí v několika modifikacích. Základním stavebním formátem jsou cihly pro tzv. provětrávané fasády, kde tvoří nejen zdobný prvek celého objektu, ale zároveň plní účel udržení tepelné rovnováhy uvnitř domu. Tyto cihly se odlišují způsobem výroby. Cihly ražené většinou mají osobitý vzhled, každý kus je svým způsobem unikát a ve výsledném celku vytváří nezaměnitelnou mozaiku na jakékoli ploše každého domu. Oproti tomu cihly vyráběné tzv. tažením působí jednolitě a čistě. Každý typ probouzí v jeho uživateli jiné emoce a proto jako málokterý fasádní prvek působí nezávisle a osobitě.

Kdo upřednostní jiný typ konstrukce obvodového zdiva, než je provětrávaná fasáda, může zvolit její barevnost z lícových pásků, které vzhledově plní stejnou funkci jako cihly jen s rozdílem, že se přímo lepí na kontaktní zateplovací systém.

V produkci keramických stavebních prvků, kde firma Wienerberger stojí v čele českých výrobců, se nabídka této firmy neomezuje pouze na lícové zdivo. Pro funkcionalistické domy, velká administrativní centra či nákupní centra nabízí keramický závěsný systém ArGeTon, jež svou konstrukcí funguje jako provětrávaná fasáda, která poskytuje uživatelům skvělý komfort při velkých výkyvech počasí. Rozměrová rozmanitost a nabídka barev je velkou devizou tohoto materiálu. 

www.terca.cz