Jak stavět nízkoenergetický či pasivní dům z cihel

Téma - Dům a stavba nízkoenergetického domu: Nízkoenergetické a pasivní domy jsou dnes centrem zájmu budoucích stavitelů rodinných domů. Důvody jsou zřejmé. Vedle přímých nákladů na samotnou stavbu domu se lidé začínají stále více zajímat o to, v jaké úrovni budou náklady na jeho provoz či údržbu.

Klíčovou roli v oblasti provozních nákladů hrají zejména účty za vytápění. Ty v našich podmínkách tvoří až 60 % všech výdajů, které jsou spojeny s následným provozem domu.

Je tudíž zřejmé, že razantní omezení spotřeby topných energií musí vést v konečném důsledku k výrazným úsporám.

Řada stavitelů rodinných domů si tak klade při plánování stavby otázku, jak pasivní či nízkoenergetický dům postavit, jaké přitom použít materiály a jaké zásady vedou k vytouženému cíli. V tomto článku se pokusíme alespoň na část z nich odpovědět.

Projekt – základ budoucího úsporného provozu pasivního domu
Dvakrát měř a jednou řež! Tak zní jedna stará česká a velmi pravdivá pranostika. Pro potřeby výstavby pasivního domu ji můžeme maličko poupravit či parafrázovat a vyjde nám: Dvakrát plánuj a přemýšlej a pouze jednou realizuj!

Proč? Důvody jsou jednoduché. Ve výstavbě pasivního rodinného domu sehrává významnou úlohu řada zásad a drobných detailů, které musí v konečném důsledku tvořit jeden funkční a zcela kompaktní celek. Pokud některé z těchto zásad a detailů ve svých úvahách opomineme, pak konečný výsledek může zůstat hluboko za naším očekáváním. Ve skutečnosti to znamená dosažení mnohem menších úspor ve srovnání s původními předpoklady.

K eliminaci takového stavu slouží detailní zpracování projektové dokumentace domu. Ta by měla zohlednit například vhodné osazení domu do terénu vzhledem ke světovým stranám (například umístění velkých prosklených ploch na jihozápad), velikost oken, dobu slunečního osvitu pozemku, volbu optimálního zdícího systému, umístění izolací a jejich tloušťku například v základové desce, izolaci základů a zdiva umístěného pod úrovní terénu, skladbu střechy, obvodového zdiva, oken, topné soustavy, výměny vzduchu a mnoho dalších požadavků.

Samotná stavba pak musí být provedena pečlivě ve všech těchto detailech a z plánovaných kroků nelze slevit či je dokonce zcela záměrně vynechat.

Pokud budeme mít tyto zásady na zřeteli, na závěr se dostaví očekávaný výsledek. A tím bude naprosto minimální spotřeba energií na úrovni.

Ivo Románek