Energeticky úsporná fasáda korespondující s přírodou

Standardy dnešní doby vyžadují, aby nově vznikající domy a objekty byly co nejméně energeticky náročné. Fasáda domu je nejrizikovějším místem energetických ztrát, protože tvoří největší plochu každé stavby. 

Celému procesu zvážení konstrukčních možností, rozplánování a následně i kvalitnímu zpracování hrubé stavby včetně povrchové úpravy fasády se tak musí věnovat nemalá pozornost.

Velmi oblíbenou a vyhledávanou variantou řešení konstrukce fasády rodinných domů i velkých objektů se s ohledem na nízkoenergetické bydlení stal v posledních letech systém odvětrávané fasády neboli systém sendvičového zdiva.

Zjednodušeně řešeno se jedná o systém, kdy je fasáda tvořena ze „dvou plášťů“.

Tento druh zateplení je ideálním řešením u novostaveb. Avšak ani v případě rekonstrukcí není žádným tabu.

Struktura systému odvětrávané fasády:

-          Založení konstrukce odvětrávané fasády
                a. Připravený rozšířený betonový základ nebo
                b. speciální zakládací profily z nerezové oceli

-          Obvodové zdivo
-          Izolant – polystyren nebo vata
-          Vzduchová mezera
-          Přizdívka z lícových cihel – nezbytné je propojení obou plášťů speciálními kotvami, které se kladou do ložných spár lícových cihel. Nesmíme také opomenout větrací otvory, aby byl tento systém plně funkční. Celkový průřez větracích otvorů musí činit alespoň 75 cm² na každých 20 m² fasády včetně oken a dveří.

Podrobnější informace k systému odvětrávané fasády naleznete na webových stránkách www.klinkercentrum.cz.

Ing. Jana Trejtnarová, Klinker Centrum s.r.o.