Chyby při provádění fasád z lícových cihel a obkladových pásků

1

Fasády z lícových cihel a cihlových obkladových pásků patří k nejhezčím a zároveň nejoriginálnějším ztvárněním fasád rodinných domů, bytových souborů i administrativních objektů.

Důraz je však třeba klást na profesionální provedení fasády osvědčenou firmou, která má s jejich realizací mnohaleté zkušenosti. Pokud tomu tak není, může se pak snadno stát, že dílo je ať již zcela nebo částečně znehodnoceno a přitom zdánlivě nikdo neudělal chybu.

Za typický příklad může sloužit fasáda z cihlových pásků, která byla realizována na architektonicky velmi zajímavém bytovém objektu ve Zlínském kraji. Právě zde nebyla dodržena jedna ze zásad pokládky cihelných pásků. Ta říká, že obkladač by měl střídavě odebírat pásky alespoň ze tří různých palet pásků dodaných na stavbu z důvodu, aby nedošlo k tvorbě barevně odlišných ploch ve fasádě. Tato zásada zde evidentně nebyla dodržena a pásky byly odebírány pouze z jedné palety. To vytvořilo na povrchu fasády poměrně rozsáhlý flek lišící se svou tmavší barvou od svého okolí.

Naštěstí se jedná o část fasády domu, která není umístěna bezprostředně v průčelí. I tak je to však škoda. Pro stavitele rodinných domů i další investory tedy plyne z výše uvedeného jediné. Svěřte realizaci fasády z lícových cihel nebo pásků firmám, které se touto činností dlouhodobě zabývají. Ty jsou dodavateli lícových cihel a pásků náležitě proškoleni, jsou dokonale seznámeni s technologickými postupy provádění a riziko chyb je tak minimální.

Ivo Románek