Uspořte za vytápění v řádu desetitisíců korun!

Stavíte a Váš dům se právě nachází ve stádiu dokončené hrubé stavby? Pokud ano, pak je tato informace určena právě Vám. V nejbližší době se totiž budete muset pustit do realizace instalací, jejichž nedílnou součástí je také provedení rozvodů vody a topné soustavy. 

Pokud jste věnovali patřičnou pozornost tomu, aby obvodový plášť Vašeho domu vykazoval co nejnižší tepelnou ztrátu, pak další významnou položkou, na které lze v budoucnu ušetřit významné finanční prostředky, je jeho vytápění. Není jistě bez zajímavosti, že náklady na výrobu tepla a teplé užitkové vody domu představují 65-70 % veškerých nákladů spojených s jeho budoucím provozem. Je tedy zřejmé, že pokud Vás energie na vytápění ročně přijdou například na 40 tis. Kč, pak jakékoliv snížení nákladů, byť o 15 %, představuje úsporu ve výši 6 tis. Kč ročně. Možná, že se Vám tato částka zdá nízká, ale můžete s ní klidně pokrýt třeba půlroční spotřebu elektrické energie domu.

Realizace topné soustavy je vysoce odbornou záležitostí. Na základě výpočtu předpokládaných tepelných domu navrhne projektový specialista v oboru vytápění jednotlivé komponenty topné soustavy, ať již se jedná o topný zdroj, potrubní materiál, spojovací materiál (fitinky), radiátory, termostatické hlavice, připojovací prvky, (v případě podlahového vytápění je nutné pro výpis potrubního materiálu znát rozteče smyček v jednotlivých místnostech), materiál nutný pro osazení rozdělovače, expanzní nádoby, zásobníky pro ohřev TUV, solární panely, pokojové termostaty a regulace a mnoho dalších součástí.

Volba optimální topné soustavy
Ideálním řešením pro úsporné vytápění dnešních rodinných domů je realizace topné soustavy, která kombinuje podlahové vytápění v prvním nadzemním podlaží domu s radiátory umístěnými ve druhém nadzemním podlaží – například podkroví. Jako topný zdroj je ideální volbou dvouokruhový plynový kondenzační kotel typ Brotje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO. Ten je konstruován jako dvouokruhový a přímo z výroby je osazen směšovacím uzlem včetně regulace pro 2. směšovaný okruh (podlahové vytápění). To znamená, že není potřeba dodatečně instalovat hydraulickou výhybku (váhu, anuloid), rozdělovač topných okruhů a čerpadlové skupiny včetně čerpadel a směšovače. To výrazně šetří montážní náročnost, čas i místo. V kotli je také nově instalovaná kalibrační technologie EVO, která umožňuje použití libovolného typu plynu (kapalný, zemní E, LL). Při spouštění kotle servisním technikem se kotel sám automaticky seřídí na kvalitu používaného plynu (zařízení je výrobcem nastaveno na nominální vstupní hodnoty). Proces je kontinuální a zařízení je vybaveno elektronickou optimalizaci spalování, to vede ke značným provozním úsporám, což oceňuje stále širší okruh stavitelů rodinných domů.

V čem spočívá úspornost takového řešení?
Takovéto řešení topné soustavy je pak úsporné hned z několika důvodů. Prvním z nich je vysoká účinnost tohoto plynového kondenzačního kotle, která dosahuje až 109 %. Vysoké účinnosti kondenzační kotel dosahuje díky využití odpadního tepla ze spalin, které by jinak bez dalšího využití unikly komínovým tělesem do ovzduší. V porovnání s běžnými konvenčními, či staršími kotli je účinnost kondenzačního kotle vyšší až o 15 %.

Dalších úspor dosahuje dvouokruhový plynový kondenzační kotel Brotje Eco Therm Plus WGB-M 20 EVO díky možnosti napojení na podlahové vytápění. Podlahové vytápění totiž pracuje s mnohem nižší teplotou topné vody. Ta bývá nejčastěji navrhována v rozmezí 20-30 °C. Kotel tak ohřeje vodu na tuto teplotu s mnohem menší spotřebou energie než je tomu u radiátorů, u kterých se teplota topné vody pohybuje v rozmezí 60-70 °C.

Realizaci topení svěřte výhradně odborníkům
Jak již jsme zmínili v úvodu, topná soustava obsahuje nesčetné množství komponentů, které musí v konečném důsledku tvořit jeden harmonický celek. Jen díky bezchybné montáži lze očekávat docílení předpokládaných úspor. Složitější topné soustavy mohou navíc obsahovat například solární systémy pro ohřev TUV a vše je pak nutné pro dokonalé fungování propojit s inteligentními regulacemi, které upřednostní například odběr teplé vody ze solárního zásobníku před konvenčním odběrem. Montáž své topné soustavy proto svěřte proškolené odborné firmě. Odměnou pro Vás bude dlouhodobé bezchybné fungování topení v domě a dosažení úspor v řádech desetitisíců korun.

Ivo Románek