Lícové cihly

Tagged under lícové cihly Klinker

Cihly jsou produktem zdánlivě obyčejným, přitom však vskutku nenapodobitelným a jedinečným. Jedná se o nejstarší stavební materiál, který si člověk vyrobil k budování svého obydlí. Jde o stavební prvek, který se uplatňuje již od nepaměti, a který měl v různých časových érách různá postavení na stavebním trhu.

Pálená cihla je čistě přírodní materiál, který vzniká spojením základních přírodních živlů, tedy země, vody, vzduchu a ohně. Zatímco dříve byly nenahozené cihlové domy výrazem chudoby, s postupem času se lidem právě tento hrubý a neotesaný vzhled domů a budov začal líbit. Na počátku druhého tisíciletí obliba pálených cihlových materiálů jakožto pohledového zdiva čím dál tím více roste.

Široká nabídka lícových cihel a cihel KLINKER od firmy Klinker Centrum s.r.o. umožňuje splnit rozličná přání zákazníků.

Tento krásný, přírodní materiál má řadu výhod, které plynou z technologie jeho výroby. Lícové cihly jsou vyráběny z hlíny, jde tudíž o zcela přírodní a ekologický materiál, který je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům počasí a téměř bezúdržbový. Barevnost je dána mícháním různých typů hlín nikoli povrchovým barvením, což přináší další výhodu, kterou je stálobarevnost materiálu. Lícové cihly a zejména pak cihly KLINKER mají velmi nízkou nasákavost a vysokou životnost. Možnosti využití jsou nesčetné. Tyto materiály lze použít nejen na fasády rodinných domů, ale také k vyzdívání či obložení plotů, komínů, krbů apod.

PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z LÍCOVÝCH CIHEL

Příprava
Před začátkem vlastního vyzdívání z lícových cihel doporučujeme provést následující kroky.

- Je třeba, aby celá dodávka cihel, resp. celé potřebné množství, bylo na staveništi. Cihly jsou dodávány na paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s cihlami je třeba skladovat na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění.

- Cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň ze 3). Tímto opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.

- Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů v lícovém zdivu. Nejosvědčenější pomůckou pro správné rozměření je použití rohových latí, které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví. Latě by měly být hoblované o profilu např. 10x10cm a nebo se mohou použít duralové profily slabších průřezů. Na latě zakreslíme jednotlivé řádky cihel a zvýrazníme parapety a překlady. Výška latí by měla být minimálně výškou jednoho podlaží.

Pamatujte, že pečlivé ustavení svislých latí a rozměření jednotlivých řádků fasády je nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění.

Počítáme s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10 - 12 mm, styčná 10 mm.

Postup práce
Připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Při vyzdívání rohů použijeme rohovou lať. Rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné. Po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4 - 5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole. Pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit. Abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na spodním řádku cihel udělat značky po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit. Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3.  řádku, 2. atd.(dle zvolené vazby). Konzistence malty by měla být mírně tuhá až plastická. Při zdění a současném spárování nanese maltu na řádek cihel v dostatečném množství, usadíme cihly, přebytek malty opatrně ze spáry stáhneme zednickou lžicí tak, abychom neznečistili lícové plochy cihel. Po mírném zavadnutí malty spáry uhladíme spárovačkou. Po zaschnutí malty režné zdivo očistíme smetáčkem. Vyspárované režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 24 hodin od vyspárování. 

Při zdění na hydroizolaci se každá 2. až 3. styčná spára první vrstvy cihel nechává bez malty, aby docházelo k provětrávání, případně k odtoku kondenzátu.

Speciální malta pro zdění a spárování
Zásadně doporučujeme použít speciální jednokrokovou maltu pro současné zdění i spárování cihel (například: maltu KLINKER KC VM01 pro zdění z cihel klinker nebo KLINKER KC VK01 pro zdění z lícových cihel), která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti. Nedoporučujeme zpracování při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než + 5°C a vyšších jak + 30°C. Prováděné dílo je nutné chránit v půběhu prací a zrání malty před znečištěním, nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysušením větrem, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy, atd.), větru, mrazu a přímého slunečního záření a to po dobu minimálně 8-10 dnů.

Doporučujeme přikrývání ochrannou fólií tak, aby se zabránilo stékání kondenzátu na zdivo.

Při zvažování realizace fasády z lícových cihel či obkladových pásků se prosím neváhejte obracet na obchodní zástupce firmy Klinker Centrum s.r.o., kteří Vám rádi pomohou s výběrem materiálu a odpoví na Vaše případné dotazy.

Zdroj: Klinker Centrum s.r.o.