Odolnost zaručena! Komínový systém domu měsíce února

Do přírody citlivě zasazený nízkoenergetický dům obývá pan Michal se svojí rodinou. Ten musel při jeho výstavbě s pomocí rad odborníků řešit nejen konstrukční systémy, skladbu střechy nebo konečnou podobu fasády, ale také komínový systém.

Dům je postaven z cihel s integrovanou polystyrenouvou izolací od společnosti Heluz. Spolupráce s touto firmou umožnila panu Michalovi dodávku komplexního sortimentu. Mezi které patří obvodové a vnitřní zdivo, ale také nadokenní překlady, stropy, věncovky, tepelně-izolační malty, ale mimo jiné i komín.

Není pochyb, že komín je důležitou součástí téměř každého domu. Prokazatelně také významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost topné soustavy, ekonomiku vytápění, ale i standard bydlení.

Komínové systémy Heluz jsou díky unikátním cihelným komínovým tvarovkám vhodné pro cihlové domy. Tyto tvarovky zajišťují především vysoký tepelný odpor oproti běžným materiálům komínového pláště, čímž výrazně snižují tepelné ztráty objektů komínovým tělesem. Výhodou je nejen jejich odolnost, ale také velmi snadná montáž formou stavebnice. Veškeré komponenty komínů jsou vyrobeny tak, aby do sebe přesně zapadaly. Při stavbě proto nejsou potřeba žádné speciální zdící přípravky. Unikátní broušené cihelné tvarovky jsou spojovány lepicí maltou zajišťující vysokou přesnost zdění a šetří čas výstavby.

Vlastní montáž komínu je jednoduchá, úsporná a rychlá. Komínové systémy jsou také velmi variabilní. Je možné postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů a typů vnitřních vložek. Řešení pro nadstřešní části komínů nabízí mnoho variant. Komíny lze bez obav použít pro všechny druhy paliv a kombinovat s libovolným druhem spotřebiče.

Jaký typ komínového řešení zvolil pan Michal pro svůj nízkoenergetický bungalov?

Je jím jednoprůduchový komínový systém Heluz vhodný pro kotel na pevná paliva, kterým se dům vytápí. Šamotové komínové vložky pro odvod spalin odolávají vysokým teplotám, kyselinám a korozím. Společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovkou vytváří celistvý komínový průduch, který odolává teplotním i vlhkostním výkyvům. Je vhodným řešením pro nízkoenergetické bydlení pana Michala, který na závěr dodává : „Se spoluprací s firmou Heluz jsem byl nadmíru spokojen. Opravdu bych rád všem doporučil, aby při výstavbě volili materiály na shodné bázi – v mém případě keramického páleného střepu. Pro mne byla také velkou výhodou komunikace s jedním dodavatelem materiálů pro celou hrubou stavbu. Nyní mohu jen potvrdit, že pokud máte ve výstavbě silného a spolehlivého partnera, pak snáze dosáhnete standardu, který jste si předsevzali.“

Pavla Poznarová

Další články měsíce února