Cihelna Štěrboholy nabízí zákazníkům plné cihly nejvyšších pevností

Výroba cihel má na území české republiky mnohaletou tradici. Za stovky let, kdy jsou cihelny u nás provozovány, vznikly v našich městech i vesnicích desítky tisíc staveb, které úspěšně slouží celým generacím uživatelů dodnes. 

Na tyto nejlepší tradice výroby cihel navazuje svou činností také Cihelna Štěrboholy. Rodinná firma si zakládá na kvalitě a svým zákazníkům nabízí cihly té nejvyšší kvality vysokých pevností.

O historii i současnosti Cihelny Štěrboholy jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s panem panem  Janem Fialou, ml., který chod cihelny zajišťuje. Ten nám v úvodu řekl:

„První zmínka o cihelně ve Štěrboholích  je zaznamenána v roce 1918. Patřila tehdejšímu známému pražskému staviteli Urbanovi. Nedopátrali jsme se však,  zda –li cihelnu vybudovali naši předkové  nebo je dílem samotného pana  stavitele Urbana. Ten ji provozoval až do druhé světové války. Po převratu byla cihelna znárodněna a výroba zde probíhala až do roku 1989. Její chod byl zajišťován různými organizacemi a vedoucími. Po revoluci byla cihelna provozována firmou Armabeton ještě do roku 1991 a v roce 1992 byla v restituci vrácena dědicům původních majitelů.

Transformace po revoluci? V jakém stavu byla cihelna po převzetí dědici?
Po převzetí cihelny mým otcem  v roce 1992 nebyla cihelna provozuschopná. V roce 1993 po různých studiích bylo zjištěno, že původní továrnu bude nejlépe zbourat . Rodina v tomto okamžiku stála před dilematem, zdali cihelnu vůbec dále provozovat.  Nakonec bylo rozhodnuto v činnosti pokračovat. To si vyžádalo masivní investice. Byl získán úvěr od bank a byla pořízena zbrusu nová technologie na výrobu cihel včetně vybudování výrobního zázemí a  administrativních objektů. V té době se jednalo vůbec o první nově postavenou cihelnu na území ČR. Jsem hrdý na to, že naše rodina majetek po předcích ani neprodala ani nezničila, ale zachovala zde původní činnost, kterou dále rozvíjí. Nyní zde pracuje 14 stálých zaměstnanců.

Jaký výrobní sortiment nabízíte?
Uvažovali jsme také o tom, jakou linku a jaké výrobky ve Štěrboholích vyrábět. Nakonec jsme dospěli k závěru, že se zde vyráběly vždy cihly malých formátů . Proto jsme se pustili do výroby cihel plných, lehčených, CDm cihel voštinových a cihel rozměru NF. Tento sortiment vyrábíme dodnes.

Jaké jsou přednosti Vašich výrobků?
Už v historických pramenech jsme nalezli, že cihlářský jíl ve Štěrboholích při dobrém zpracování  dodává výrobku velmi vysoké pevnosti. Tuto myšlenku jsme dále rozvíjeli a nyní vyrábíme nejpevnější plnou cihlu v ČR.

Na jakých stavbách našly Vaše cihly své uplatnění?
Naše cihly jsou s oblibou používány na rekonstrukce nosných i nenosných konstrukcí v nejrůznějších stavbách . Mám na mysli podzemní prostory, sklepní prostory, nosné pilíře a svislé nosné konstrukce , které vyžadují zvýšenou namáhavost v tlaku. Dále se naše výrobky velmi dobře uplatňují v interiérech. Mohu jmenovat například vinárnu v hotelu Regina na Praze 10, řadu rodinných domů, veškeré sklepy zasažené povodní v domech v Praze Karlíně, klenby v interiéru restaurace Hergetova cihelna a další.

Jaké je další budoucí využití Vašich cihel?
Vyrábíme u nás cihly Šancovky v rozměru 32 x 16 x 8. Ty jsou používány k opravě památníku v Terezíně. Dále bychom se rádi pokusili vyrobit kyselinovzdorné cihly. Věřím také , že naše cihly budou dále využívány při běžné stavební činnosti , kterými jsou opravy, rekonstrukce, výstavba.

Jaké další služby a materiály nabízíte Vašim zákazníkům?
Součástí naší činnosti je také prodej veškerého červeného cihlářského zboží. Mám tím na mysli materiály pro tvorbu obvodových zdí, lícové cihly pro výstavbu neomítaných zdí, cihlové dlažby, cihelné obkladové pásky a ne v poslední řadě výrobek vyráběný z cihlelného odpadu, kterým je známá antuka. Nabízíme také stropní systémy, překlady a střešní pálené tašky. Tyto materiály jsme schopni zákazníkovi dopravit přímo na stavbu.

Pokud byste měl jmenovat nejsilnější stránky Vaší firmy, které to jsou?
Za naši nejsilnější stránku považuji flexibilitu. Ve skutečnosti to znamená, že od doby zařazení výrobku do výroby jsme schopni jej v průběhu 9 dnů vyrobit a distribuovat, ať již se jedná o jakýkoliv z formátů, který vyrábíme. Výjimku tvoří cihla Šancovka, která je výrobně velmi náročná a její produkce trvá  přibližně tři týdny. Dále je to také vysoká důvěryhodnost a stabilita naší firmy jak směrem k zákazníkům tak i zaměstnancům.

Ivo Románek