Cihly Vapis? To je především bezpečné a zdravé bydlení!

Osvědčeným dodavatelem komplexního sortimentu vápenopískových cihel té nejvyšší kvality na trh v ČR je společnost Vapis stavební hmoty s.r.o. se sídlem v Králově Dvoře. Ta je dceřinou společností jednoho z nejvýznamnějších výrobců stavebních hmot v Evropě, společnosti Heidelberg Cement Group.

V jejím obchodním programu nalezneme veškerý sortiment vápenopískových cihel pro realizaci hrubé stavby. Jsou jimi bloky Vapis pro zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo) plné a duté (pro ruční zdění), příčkovky, bloky Vapis Quadro pro strojní zdění, bloky Vapis Quadro E pro strojní zdění s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací, Vapis vyrovnávací bloky a Vapis IZO vyrovnávací bloky, maloformátové cihly Vapis plné a duté pro normální maltu a běžné zdění, Vapis „U“ věncovky, Vapis překlady pro běžnou maltu a Vapis překlady pro tenkovrstvou maltu. K příslušenství pro strojní zdění patří i minijeřáb včetně osazovacího zařízení, Vapis jeřábový koš, štípačka bloků a montážní schůdky.

Mezi jejich největší přednosti vápenopískových cihel patří vysoká únosnost zdiva až na úrovni (P25 MPa, fk až 14 MPa), naprosto ojedinělé zvukově-izolační vlastnosti (R'w = 55–56 dB při tl. zdiva 24 cm), velká požární odolnost - a co navíc - výtečné akumulační schopnosti materiálu.

Díky vysoké pevnosti a únosnosti vápenopískových cihel je možné při realizaci nosných obvodových konstrukcí domů či objektů volit menší tloušťky cihel, což v konečném důsledku vede k zisku až o 7 % větší obytné plochy při shodně obestavěném půdorysu. Menší tloušťka cihel znamená také menší spotřebu malty, vody i energií. Společně s výkonnými tepelnými izolacemi je ve výstavbě domů z vápenopískových cihel dosahováno běžně nízkoenergetického až pasivního standardu stavby. Bez zajímavosti není ani velmi atraktivní cena za 1 m2 zdiva ve srovnání s ostatními zdícími materiály.

Referenční stavby z vápenopískových cihel Vapis na území ČR
Díky svým vynikajícím vlastnostem získávají u nás konstrukce z vápenopískových cihel Vapis stále větší oblibu jak u stavebních profesionálů, tak i u zájemců o výstavbu rodinných domů. Nejlépe o tom vypovídá řada úspěšných realizací.

V oblasti rodinných domů bychom rádi zmínili například výstavbu Pasivního rezidenčního rodinného domu v Lojovicích (okres Praha - Východ), který byl zděn strojně s pomocí minijeřábu v systému VAPIS QUADRO-E, dále Nízkoenergetický bungalov v Bubovicích (okres Beroun).

Kdy bungalov nepravidelného půdorysu navržený v nízkoenergetickém standardu byl zděn ručním zděním při tloušťce zdiva 175 a 115 mm z formátů VAPIS 6DF (175) LD 15-1,4 a VAPIS 8DF (115) LD 15-1,6 , a ne v poslední řadě komplex 13 luxusních nízkoenergetických rodinných domů v rámci projektu Nový Sedlec ( Praha – Východ) – druhá etapa. Zde nosnou konstrukci domů tvoří vápenopískové zdivo tloušťek 200 a 175mm (částečně 240mm), příčky 115mm. Využit zde byl systém strojního zdění VAPIS QUADRO a na celou výstavbu byly použity celkem 4 minijeřáby.

Ekologie, ochrana zdraví a životní prostředí na prvním místě!
Vápenopískové cihly jsou vyráběny pouze a výhradně z těch nejlepších přírodních surovin. Základní surovinou pro jejich výrobu je jemný křemičitý písek (92 %), nehašené vápno ( 5 % ), voda a další přísady. Vznikají lisováním surové směsi do požadovaného tvaru a následně jsou vytvrzeny v autoklávu. Vysoká objemová hmotnost materiálu zajišťuje cihlám nadstandardní pevnost, kdy již při tloušťce 17,5 cm je možné z nich realizovat nosné obvodové zdivo 3 – 4 podlažních objektů. Bez zajímavosti jistě není ani skutečnost, že díky vysoké objemové hmotnosti materiálu vápenopískové cihly lépe chrání uživatele interiérů domů před vlivy elektromagnetického záření.

Vapis je zkrátka cihlou, se kterou jde hygiena a ochrana zdraví obyvatel domu takříkajíc „ruku v ruce“.

Ivo Románek

Další články o tématu Dům a hrubá stavba