Vápenopískové cihly Vapis se vůbec poprvé představily návštěvníkům výstavy For Arch

Vápenopískové cihly jsou dlouhodobě ověřeným, zdravotně a hygienicky naprosto nezávadným stavebním materiálem.  

Na našich stavbách jsou vápenopískové cihly používány jak ve velkém stavebnictví při realizaci bytových domů, průmyslových objektů či stavbách pro administrativu a veřejný sektor, tak také k výstavbě rodinných domů.

Vynikající vápenopískové cihly na náš trh dodává společnost Vapis stavební hmoty s.r.o. se sídlem v Králově Dvoře. Ta je dceřinou společností jednoho z největších výrobců stavebních hmot v Evropě, společnosti Heidelberg Cement Group. Cihly vznikají nedaleko našich hranic ve výrobním závodě v Drážďanech.

Letos vůbec poprvé představila společnost Vapis svůj sortiment zdících materiálů svým zákazníkům na největší stavební výstavě v ČR, pražském For Arch.

A skutečně ten, kdo se na designově pěkné, ale co hlavně – přehledné expozici firmy zastavil, určitě nelitoval.

K vidění zde bylo totiž skutečně vše, co k výstavbě vašeho domu potřebujete. Především to byl komplexní program zdících prvků a vápenopískových cihel. Základem vápenopískových bloků je rozměr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vychází z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat ručně do tenkovrstvé malty, a to jak z pohledu hmotnosti, tak i manipulovatelnosti. K dispozici je 8 tlouštěk zdiva od 7 do 36,5 cm, výška bloků je 248 mm, délka 248 nebo 498 mm. Jednotlivé tloušťky se vyrábí v různých pevnostech a objemových hmotnostech, takže je z pohledu projektu možné objekt optimalizovat i ekonomicky.

Nenechte se zmást menší tloušťkou cihel Vapis. Ty i při mnohem menší tloušťce disponují vysokou únosností zdiva až na úrovni (P25 MPa, fk až 14 MPa). To stavebníkům rodinných domů umožňuje získat až 7 % obytné plochy navíc při realizaci domu se stejným půdorysem či výstavbu domů s více (až čtyřmi) patry.

Mezi další přednosti vápenopískových cihel patří vysoká schopnost akumulace tepla, nehořlavost, výborné zvukově-izolační schopnosti a také zajímavá cena. Při použití účinných zateplovacích systémů je z cihel Vapis možné stavět energeticky úsporné až pasivní domy.

Vápenopískové cihly Vapis lze zdít ručním způsobem i strojně s pomocí speciálního minijeřábu, což výrazně urychluje průběh výstavby.

Základem pro výrobu vápenopískových cihlel je jemný křemičitý písek, vápno a voda. Z těchto přírodních produktů vzniká cihla, která je šetrná k životnímu prostředí, prospěšná zdraví lidí i plně recyklovatelná.

Zájem návštěvníků o expozici společnosti Vapis jasně ukázal, že přednosti vápenopískových cihel brzy ocení i další stavitelé rodinných domů stejně, jako majitel domu v Lojovicích na Východě Prahy (na obrázku). Ten je postaven v pasivním standardu a jeho roční spotřeba tepelné energie tudíž nepřesáhne 15 kWh/m2. To ve skutečnosti vede k razantním úsporám nákladů na vytápění domu.

Ivo Románek

 

Další články o tématu Dům a hrubá stavba