Vápenopískové zdicí systémy VAPIS v rodinných domech

Vápenopískové zdicí prvky nabízí řadu zajímavých stavebně fyzikálních vlastností, které jsou výhodné jak pro výstavbu bytových domů, tak i pro stavbu rodinného domu. O vlastnostech vápenopískových bloků jsme psali v minulém článku zaměřeném na bytovou výstavbu. Nyní se soustředíme na efektivitu a výhody systémů VAPIS pro ruční zdění při individuální výstavbě rodinných domů.

U tohoto systému ocení stavebník například pevnost bloků a zvukové izolační vlastnosti vápenopískového zdiva. Vysoká objemová hmotnost a z ní vyplývající pevnost bloků (až P30) umožňují výrazné snížení tloušťky zdiva při dodržení všech stavebně technických požadavků. V rodinných i řadových rodinných domech jsou nejběžnější tloušťky nosných stěn 175, resp. 200 mm, pro příčky se používá „klasika“ 115 mm, řídčeji pak 70 mm. Skutečnost možného zeštíhlení zdiva a získání určité užitné plochy navíc může být pro individuálního investora velkým lákadlem. 

Výtečné jsou také zvukové izolační vlastnosti tohoto systému. Zdivo VAPIS splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách a s dostatečnou rezervou. Vzduchová neprůzvučnost je u prvků VAPIS nejvyšší na trhu. Například zdivo tloušťky 11,5 cm při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R’w = 46 dB a splňuje tak s velkou rezervou požadavek normy (42 dB).

Tepelná akumulace
Stěna z vápenopískových kvádrů VAPIS má výbornou schopnost akumulovat teplo, což je dáno její vysokou specifickou tepelnou kapacitou a objemovou hmotností. Ve spojení se silnou tepelnou izolací z venkovní strany, která udržuje teplotu vápenopískové stěny v celé tloušťce téměř na hladině vnitřní prostorové teploty, je docíleno vysoké hodnoty tepelné akumulace celé obvodové stěny. Vápenopísková zeď zde funguje jako přirozený celodenní regulátor tepla v interiéru. Tato vlastnost se výrazně uplatní nejen v zimě, ale především v horkých letních dnech a na jaře a na podzim, kdy je možno zkrátit a zlevnit topnou sezónu, neboť tepelné zisky od slunce zdivo výborně akumuluje a přitom nedochází k přehřívání vzduchu v interiéru.

Tepelnou akumulaci obvodové konstrukce lze též popsat pomocí relaxační doby, tedy doby vychládání objektu – relaxační
doba pro dvouvrstvé konstrukce z vápenopísku činí až 500 hod. Tepelná akumulace zdiva tak ve spojení s tepelnou izolací zajistí nejen příjemné mikroklima v objektu, ale snižuje spotřebu energií na vytápění a může se i pozitivně odrazit na pořizovací ceně otopného systému, a to i díky možnému zkrácení otopné sezóny.

Vápenopísková cihla rovněž funguje jako přirozený regulátor vlhkosti, protože má výraznou schopnost ukládat vodní páry a opět je uvolňovat do vnitřního prostoru, pokud je již vzduch sušší.

Bloky pro ruční zdění VAPIS
Základem pro efektivní zhotovení stavby z vápenopískových bloků je rastr 12,5 cm. Všechny vápenopískové prvky vychází z tohoto rastru a jsou koncipovány tak, aby je bylo možné ukládat ručně do lože tenkovrstvé malty 2 mm, a to jak z pohledu hmotnosti, tak i manipulovatelnosti. Bloky VAPIS se vyrábějí  v tloušťkách 70, 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm, výška bloků je 248 mm, délka buď 248, nebo 498 mm. Jednotlivé tloušťky se vyrábí v různých pevnostech a objemových hmotnostech, takže je z pohledu projektu možné objekt optimalizovat i ekonomicky. Směrná pracnost ručního zdění činí 1,0 až 1,25 m2/h.

Přesnost zdění a rychlost výstavby
Rychlost výstavby patří k zásadním kritériím, které rozhodují o ceně celé stavby. Díky milimetrové přesnosti bloků a aplikaci tenkovrstvé zdicí malty se urychlí a zjednoduší nejen samotná hrubá stavba, ale urychlí se také dokončovací práce, jako je pokládka obkladů a jiných finálních povrchů, realizace schodišť, dále montáž otvorových výplní, instalace domovních rozvodů atd. Přesnost a rovinnost stěn znamená také značné úspory omítkových směsí a snažší práci při omítání stěn.

Bloky s elektrokanálkem
Smyslem eletrokanálku integrovaného do bloku VAPIS je nabídnout stavebníkovi jednoduchou možnost vedení svislých elektroinstalací uvnitř zdiva bez nutnosti dodatečného zhotovení svislých drážek, kterými je možné vést v hotovém zdivu v podstatě jakoukoliv elektroinstalaci, počínaje kabeláží, přes anténní TV svody až po nejrůznější vedení nízkého napětíjako počítačové sítě, telefonní linky apod. Základní výhodou elektrokanálků je, že odpadá nutnost zhotovení cca 75 % svislých drážek v hotovém zdivu, přičemž kabeláž je chráněná spolehlivě ve středové ose zdiva. Dále nedochází k oslabení průřezu stěny dodatečnými drážkami ani se tím následně nesnižují zvukově izolační schopnosti stěn. Možná je rovněž dodatečná instalace kabelů i v průběhu užívání stavby, bez nutnosti zásahů do omítnutého zdiva.

Předpokladem funkčnosti elektrokanálků je dodržování vazby bloků VAPIS „půl na půl“ již při vlastním zdění, což zvyšuje nároky na přesnost zdění, na druhou stranu se jedná o staticky nejjistější vazbu bloků. Tím je zabezpečena průchodnost kanálků přes celou výšku stěny. Instalace el. vedení se provádí do elektrokanálků dodatečně protahováním. Kanálky jsou umístěny ve středové ose stěny. Průměr kanálků činí 4 cm, vodorovné odstupy mezi osami kanálků jsou 12,5 cm.

Bloky s elektrokanálky VAPIS jsou dostupné v tloušťkách 115 / 175 / 200 / 240 mm jak ve variantách dutého, tak i plného bloku a umožňují tím vysokou variabilitu stavebníka i ve vztahu k požadované pevnosti bloků a cenové optimalizace každé tloušťky zdiva.

Postup ručního zdění
I při použití bloků VAPIS se jedná o „klasické„ zdění, bez nutnosti speciálního vybavení zedníka. Bloky jsou ukládány do lože tenkovrstvé malty vysokého 2 mm, systém pero-drážka po stranách umožňuje pohodlné osazení bloku bez nutnosti maltování svislých styčných spár. Protože se jedná o systém přesného zdění s malými možnostmi korekcí v maltových spárách, je pro celé zdění důležité přesné zhotovení první patní vrstvy zdiva každého podlaží. Tu je možné u ručního zdění zhotovit ze samotných bloků, je rovněž možné použít vyrovnávací bloky o výškách 50 / 70 / 100 / 123 mm, popřípadě v nejspodnějším podlaží použít speciální IZO bloky, které nacházejí své uplatnění především u pasivních domů. Patní vrstva se vždy ukládá do lože normální malty M10 o tloušťce 3,5 cm, k jejímu zhotovení je potřeba pouze nivelační prostředek a trochu zednického fortelu. Celý systém vápenopískového zdiva VAPIS pak doplňují příslušenství jako tenkovrstvá malta, ucelený systém překladů, věncovky, zdicí pomůcky apod.

Autor: Ing. Jiří Kux, jednatel firmy

VAPIS stavební hmoty, s.r.o.
Fotografie: Archiv VAPIS stavební
hmoty s.r.o. a německý svaz výrobců Kalksandstein

VAPIS stavební hmoty s.r.o.
Beroun-Město 660, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 644 705
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.vapis-sh.cz