Vápenopískové zdicí systémy VAPIS QUADRO při stavbě rodinného domu

Vápenopískové zdicí prvky nabízejí řadu zajímavých stavebněfyzikálních vlastností, které jsou již dostatečně známé. Zdivo
z vápenopísku je možné zhotovovat klasickým ručním zděním. Vápenopískové systémy VAPIS QUADRO však nabízejí možnost ukládání velkých bloků strojně, pomocí minijeřábku. Strojní zdění se uplatňuje především u velkých objektů. Jak je to ale se strojním zděním u menších objektů, např. rodinných domů?

Vlastnosti vápenopískových bloků
Všeobecně jsou vápenopískové prvky zdicím materiálem na bázi přírodních surovin – po smíchání a vyzrání směsi jemného křemičitého písku (92 %), nehašeného vápna (5 %) a vody (3 %) je tato slisována do požadovaného tvaru výrobku a následně je polotovar vytvrzen v autoklávu. Vzniká tak masivní zdicí materiál, který se vyznačuje především vysokou objemovou hmotností s ní související pevností v tlaku. Základními vlastnostmi jsou pak vysoká zatížitelnost a únosnost zdiva, jeho výborné tepelněakumulační a zvukověizolační vlastnosti, rozměrová přesnost a stálost prvků, vysoká rychlost zdění, úspory malty a omítek, přirozená regulace vlhkosti apod. Dostatečná vnější vrstva zateplení pak dodává
vápenopískovým konstrukcím špičkové tepelněizolační vlastnosti.

Strojní zdění VAPIS QUADRO a QUADRO E
Při strojním zdění nahradíme malé bloky 25x25 cm většími bloky 50x50 cm, čímž dosáhneme asi 4násobného zrychlení práce. Vzhledem k hmotnosti bloků (70–110 kg) je není možné ukládat ručně, a je tedy nutné použit mechanizaci – minijeřábek s uchopovacím zařízením. Strojní technologie přitom neovlivňuje konečné vlastnosti vápenopískového zdiva (všechny požadované hodnoty vápenopískového zdiva zůstávají zachovány), takže je vhodná všude tam, kde tvary, rozměry
a uspořádání zdiva umožňují využít právě rychlost ukládání bloků.

Systémy VAPIS QUADRO se vyrábějí v tloušťkách 115, 150, 175, 200, 240, 300 a 365 mm, v třídě pevnosti 20, resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Třída objemové hmotnosti bloků může činit 2,0 nebo 1,8 (VAPIS QUADRO E s elektrokanálky). Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50x50 cm), ty tvoří asi 85 % zdiva. Doplňkové formáty a řada vyrovnávacích cihel umožňují dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu, omezují nutnost řezání a zmenšují zdicí modul, to vše optimálně v základním rastru zdění 12,5 cm. 

V jednom záběru strojního zdění zedník osadí 0,5 m² zdiva (osmkrát více než při ručním zdění), a to bez náročné fyzické zátěže. Jeho důležitým pomocníkem se stává kladečský plán stěn – tzv. spárořez (vhledem k počtu doplňkových formátů použitých ve zdivu), zpracovaný výrobcem v programu QUADROplan na základě projektové dokumentace, dodané projektantem nebo stavebníkem.

Postup strojního zdění
Pro vlastní zdění s minijeřábem je potřeba elektrická přípojka 380 V s 16A jističem. Minijeřáb váží cca 1950 kg, na stavbu se dováží spolu s prvním návozem zdicích materiálů. Jeho vztyčení do pracovní polohy trvá asi 2 minuty a provádí se elektro-
hydraulicky. Zdvih a spuštění bloků a pojezd jeřábku vpřed/vzad je elektrický, otočná věž minijeřábu a pojezd „kočky“ na výložníku se ovládají manuálně.

Pro plynulý průběh prací je důležité uspořádání staveniště a rozestavění palet s bloky mezi minijeřáb a zdivo tak, aby se manipulace zkrátila na minimum. Minijeřáby mají nosnost až 500 kg, maximální délku vyložení 5 metrů a maximální osazovací výška je až 6 metrů. Všechny šáry zdiva pro běžné výšky podlaží je možno osazovat z pojezdných montážních schůdků, není potřeba žádného lešení. Bezpečnou manipulaci s bloky zajišťují samosvorné kleště, vše je ovládáno jedním pracovníkem. Efektivitu zdění zvyšuje nasazení pomocníka (přidavače), který transportuje bloky minijeřábem, zedník mezitím bloky ukládá a kontroluje rovinnost a svislost ve zdivu. Spotřeba tenkovrstvé malty pro 2mm spáru je minimální (cca 1,7 kg/m² zdiva tl. 240 mm). Základem plynulého zdění je ale vždy zhotovení patní vrstvy zdiva – dvě spáry po 2 mm na 1 metr výšky zdiva nenabízí příliš velkou možnost korigovat zdivo v maltovém loži.

Využití technologie strojního zdění VAPIS QUADRO v menších objektech
Je zřejmé, že svou filozofií jsou systémy strojního koncipovány především pro zdění větších objektů s většími nečlenitými zděnými plochami, jako jsou bytové domy, řadové rodinné domy apod., jsou ale technicky plně využitelné i u malých objektů. Z pohledu ekonomického jsou s jejich využitím na každé stavbě spojeny náklady – jeřábek je nutné přivést a odvést, je nutno počítat s nájmem jeřábku, rovněž zpracování kladečských listů je službou navíc. U vápenopísku jsou u jakýchkoliv menších objektů obě technologie (strojní vs. ruční) technicky plně vzájemně zaměnitelné, ekonomicky je především potřeba zvážit, zda se vzhledem k charakteru zdiva a možnosti rychlého ukládání velkých bloků strojní technologie zaplatí a zda přinese oproti ručnímu zdění bonus v rychlosti výstavby – zda je efektivnější zdít kratší dobu s vyššími náklady na zdění (materiál + čas mechanizace) na 1 m² zhotovovaného zdiva. Zcela jednoduše řečeno – základní otázka zní: Mám zdít o něco déle s dvěma zedníky, nebo si půjčím minijeřáb? Proto je vhodné při tomto rozhodování posuzovat každý objekt individuálně, velmi paušálně je však možné říci, že ekonomický efekt úspory nákladů na zdění se strojní technologií oproti ruční je možné dosáhnout u stavby rodinného domu velikosti nad 500 m² vápenopískového zdiva. V tomto rozhodování dokáže výrobce stavebníka velmi dobře podpořit.

Jiří Kux
foto archiv firmy VAPIS stavební hmoty, s. r. o.,
a německý svaz výrobců Kalksandstein