Stylový plot na jedničku!

Plot je zcela běžnou součástí rodinných domů. Navozuje pocit bezpečí, soukromí a jasně definuje hranici privátního prostoru. Ideální je, pokud svým vzhledem i použitými materiály navazuje na celkový výzor domu a je s ním v souladu.

Při plánování plotu musíme zvážit, co od něj očekáváme a jaké funkce má plnit. Zda půjde jen o jakési optické oddělení hranice soukromého pozemku od veřejného nebo chceme-li vytvořit jasnou bezpečnostní bariéru, kdy při pohledu na plot bude každému jasně řečeno: Klid, nerušit !“.

Vzhled plotu může také souviset se zakomponováním do přírodního rámce stavby či respektem k okolní zástavbě.

Většina stavebníků u nás se kloní spíše k funkčním variantám, kdy plot slouží jako skutečná zábrana bezproblémovému vstupu nežádoucích osob na soukromý pozemek, zajišťuje bezpečný pohyb dětí , případně znemožňuje únik domácích mazlíčků na ulici.

Platí to i o fence australského ovčáka, která střeží krásný bungalov postavený z cihel pana Michala. Ta se pohybuje v jasně vymezeném prostoru, který definuje plot složený ze dvou částí.

První část je umístěna v průčelí domu a tvoří ji podezdívka ze ztraceného bednění. Povrch podezdívky je rovný (nikoli hladký) se stejnorodou strukturou vyrobeného z přírodního kameniva a cementu. Základy pod podezdívku plotu byly vyhloubeny až do nezamrzající hloubky, tzn. 80 - 120 cm, opatřeny armaturou a následně vybetonovány. Stavebníci pozor ! Podcenění hloubky základů může později zapříčinit vážné poruchy plotu - trhliny nebo i naklánění zdiva.

Na podezdívce plotu pana Michala byly s pomocí ztraceného bednění vytvořeny i svislé sloupky. Do prostoru mezi ně je osazena výplň z nesámovaných dřevěných fošen. Všimněte si, že v konečném důsledku má toto oplocení podstatný vliv na výsledný vzhled celého domu. Okrové barevné provedení oken je v souladu s výplní oplocení. Totéž platí o betonové podezdívce šedé barvy. Ta je v harmonii s šedou tenkovrstvou omítkou fasády aplikovanou mezi okny. Vstup na pozemek umožňuje branka. Na ní navazuje pojezdová brána pro vjezd automobilu. Jeden ze sloupků je využit pro kovovou schránku na listovní zásilky.

Plot je tedy nutné vnímat jako součást domu, kde by se praktické funkce měly snoubit s estetikou. Domnívám se, že oplocení domu měsíce února všechny tyto požadavky do detailu splňuje. Je stylové, funkční, zaujme kolemjdoucí a k domu se hodí. Pane Michale, za naši redakci udělujeme jedničku!

Pavla Poznarová

Další články o domu měsíce února